ซิมโรมมิ่งท่องเที่ยวต่างประเทศ

เลือกได้ตามใจทั้งแบบ SIM Card ส่งฟรีถึงบ้าน หรือ eSIM ที่ดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องได้ทันที

eSIM
TRAVEL SIM

ซิมดิจิทัล พร้อมเที่ยวเมืองนอก
ไม่ต้องเสียบซิม
ซื้อออนไลน์ใช้งานได้ทันที
มั่นใจ! เน็ตแรงบนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1

เที่ยวทุกทวีปทั่วโลก

Non-stop data

6GB

15วัน

899บาท

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวเอเชีย

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวญี่ปุ่น

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

เที่ยวจีน

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

เที่ยวเกาหลีใต้

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

เที่ยวสิงคโปร์

Non-stop data

10GB

10วัน

399บาท

ใหม่! GO Travel ซิมเน็ตท่องเที่ยวต่างประเทศจากทรู ท่องเที่ยวทั่วโลกได้มากกว่า
เน็ตเร็วแรงไม่มีสะดุด สูงสุด 15GB เริ่มเพียง 399 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขของซิมท่องเที่ยวต่างประเทศ TRAVEL SIM
 1. ซิมท่องเที่ยวทั่วโลก TRAVEL SIM WORLD , ซิมท่องเที่ยวเอเชีย TRAVEL SIM ASIA , ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน TRAVEL SIM GREATER CHINA, ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น TRAVEL SIM JAPAN , ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ TRAVEL SIM SOUTH KOREA และ ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ TRAVEL SIM SINGAPORE สำหรับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ที่จดทะเบียนซิมท่องเที่ยวแบบเติมเงินของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัท”) และซิมเปิดใช้บริการอินเตอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
 2. ซิมท่องเที่ยวทั่วโลก TRAVEL SIM WORLD , ซิมท่องเที่ยวเอเชีย TRAVEL SIM ASIA , ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน TRAVEL SIM GREATER CHINA, ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น TRAVEL SIM JAPAN, ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ TRAVEL SIM SOUTH KOREA และ ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ TRAVEL SIM SINGAPORE มีรายละเอียด และอัตราบริการดังนี้
  • TRAVEL SIM WORLD ราคา 899 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM ASIA ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM GREATER CHINA ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM JAPAN ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM SOUTH KOREA ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM SINGAPORE ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 10 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
 3. ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนซิมก่อนใช้งานภายในประเทศไทย ด้วยบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อเปิดใช้บริการทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานซิมนี้ได้
 4. สามารถใช้ได้ในประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น กรณีไปใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจที่ระบุจะไม่สามารถใช้งานได้
 5. เมื่อผู้ใช้บริการเปิดใช้งาน TRAVEL SIM นี้สำเร็จแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถซื้อแพ็กเกจอื่นเพื่อใช้งานควบคู่ได้จนกว่าวันตามการใช้งานของแพ็กเกจนี้จะหมดลงหรือจนกว่าใช้งานดาต้าโรมมิ่งครบตามจำนวนที่ระบุไว้ของซิมแต่ละประเภท (หรืออย่างใดอย่างหนึ่งจะครบก่อน) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้างต้น หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจ
 6. แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลา ตามระบุใน SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ ซิมที่ลงทะเบียนเปิดใช้แล้วจะต้องนำไปใช้งานครั้งแรกที่ต่างประเทศภายใน 365 วัน (เฉพาะประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ซื้อ) หากไม่มีการใช้งานที่ต่างประเทศภายใน 365 วัน จะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิมได้ ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใหม่
  หมายเหตุ: ทั้งนี้หากซิมไม่มีการเติมเงินหรือใช้งานติดต่อกัน 180วัน ทางบ.สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหมายเลข
 7. แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งไม่รวมถึงการใช้บริการโทรออก รับสาย และ การส่งข้อความ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรออก รับสาย โดยระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศปกติ ตามอัตราของแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งาน
 8. การใช้งานใน TRAVEL SIM นี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือ เครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 9. ตรวจสอบปริมาณการใช้งาน Data Roaming ทั้งในและนอกแพ็กเกจโดยกด *116*1#โทรออก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 10. ความเร็วของการใช้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
 11. Fair Usage Policy: บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 12. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 13. หากลูกค้ากระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. การกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากลูกค้ากระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ลูกค้าจะต้อง
   • ใช้บริการตามแพ็กเกจเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
  2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าลูกค้าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 14. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่ง ดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 15. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 16. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการและแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง True Call Center โทร 1242 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ +66999981242 ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี 24 ชม.)

ใช้ TRAVEL SIM แล้วชีวิตดีอย่างไร

ฟรี! เน็ต 6GB (30 วัน)
สำหรับไว้เล่นเน็ตในไทย

เล่น LINE, Facebook และ YouTube
ได้ทุกที่ แม้อยู่ในจีนและรัสเซีย

พร้อมช่วยเหลือคุณ
ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร +66 99 998 1242
ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี)

แพ็กเกจเสริม TRAVEL SIM

ไม่ต้องกลัวเน็ตหมดหรือวันใช้งานไม่พอระหว่างทริป เติมเน็ต เติมวัน ได้ตามใจคุณ

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม VAT

สำหรับทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

สำหรับทุกทวีปทั่วโลก

เที่ยวทั่วโลกได้สุดกว่า เลือก TRUE TRAVEL SIM มั่นใจ! เน็ตแรงบนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1

เที่ยวทุกทวีปทั่วโลก

Non-stop data

6GB

15วัน

899บาท

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวเอเชีย

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวญี่ปุ่น

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

เที่ยวจีน

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

เที่ยวเกาหลีใต้

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

เที่ยวสิงคโปร์

Non-stop data

10GB

10วัน

399บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขของซิมท่องเที่ยวต่างประเทศ TRAVEL SIM
 1. ซิมท่องเที่ยวทั่วโลก TRAVEL SIM WORLD , ซิมท่องเที่ยวเอเชีย TRAVEL SIM ASIA , ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน TRAVEL SIM GREATER CHINA, ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น TRAVEL SIM JAPAN , ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ TRAVEL SIM SOUTH KOREA และ ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ TRAVEL SIM SINGAPORE สำหรับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ที่จดทะเบียนซิมท่องเที่ยวแบบเติมเงินของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัท”) และซิมเปิดใช้บริการอินเตอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
 2. ซิมท่องเที่ยวทั่วโลก TRAVEL SIM WORLD , ซิมท่องเที่ยวเอเชีย TRAVEL SIM ASIA , ซิมท่องเที่ยวจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน TRAVEL SIM GREATER CHINA, ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น TRAVEL SIM JAPAN, ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ TRAVEL SIM SOUTH KOREA และ ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ TRAVEL SIM SINGAPORE มีรายละเอียด และอัตราบริการดังนี้
  • TRAVEL SIM WORLD ราคา 899 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM ASIA ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM GREATER CHINA ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM JAPAN ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM SOUTH KOREA ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 6 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
  • TRAVEL SIM SINGAPORE ราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศเป็นจำนวน 10 GB ระยะเวลาในการใช้งาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
 3. ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนซิมก่อนใช้งานภายในประเทศไทย ด้วยบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อเปิดใช้บริการทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานซิมนี้ได้
 4. สามารถใช้ได้ในประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น กรณีไปใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจที่ระบุจะไม่สามารถใช้งานได้
 5. เมื่อผู้ใช้บริการเปิดใช้งาน TRAVEL SIM นี้สำเร็จแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถซื้อแพ็กเกจอื่นเพื่อใช้งานควบคู่ได้จนกว่าวันตามการใช้งานของแพ็กเกจนี้จะหมดลงหรือจนกว่าใช้งานดาต้าโรมมิ่งครบตามจำนวนที่ระบุไว้ของซิมแต่ละประเภท (หรืออย่างใดอย่างหนึ่งจะครบก่อน) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้างต้น หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจ
 6. แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลา ตามระบุใน SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ ซิมที่ลงทะเบียนเปิดใช้แล้วจะต้องนำไปใช้งานครั้งแรกที่ต่างประเทศภายใน 365 วัน (เฉพาะประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ซื้อ) หากไม่มีการใช้งานที่ต่างประเทศภายใน 365 วัน จะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิมได้ ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใหม่
  หมายเหตุ: ทั้งนี้หากซิมไม่มีการเติมเงินหรือใช้งานติดต่อกัน 180วัน ทางบ.สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหมายเลข
 7. แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งไม่รวมถึงการใช้บริการโทรออก รับสาย และ การส่งข้อความ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรออก รับสาย โดยระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศปกติ ตามอัตราของแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งาน
 8. การใช้งานใน TRAVEL SIM นี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือ เครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 9. ตรวจสอบปริมาณการใช้งาน Data Roaming ทั้งในและนอกแพ็กเกจโดยกด *116*1#โทรออก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 10. ความเร็วของการใช้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
 11. Fair Usage Policy: บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 12. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 13. หากลูกค้ากระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. การกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากลูกค้ากระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ลูกค้าจะต้อง
   • ใช้บริการตามแพ็กเกจเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท
  2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าลูกค้าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 14. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่ง ดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
 15. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 16. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการและแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง True Call Center โทร 1242 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ +66999981242 ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี 24 ชม.)

ใช้ TRAVEL SIM แล้วชีวิตดีอย่างไร

ฟรี! เน็ต 6GB (30 วัน)
สำหรับไว้เล่นเน็ตในไทย

เล่น LINE, Facebook และ YouTube
ได้ทุกที่ แม้อยู่ในจีนและรัสเซีย

พร้อมช่วยเหลือคุณ
ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร +66 99 998 1242
ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี)

แพ็กเกจเสริม TRAVEL SIM

ไม่ต้องกลัวเน็ตหมดหรือวันใช้งานไม่พอระหว่างทริป เติมเน็ต เติมวัน ได้ตามใจคุณ

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม VAT

สำหรับทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

สำหรับทุกทวีปทั่วโลก