การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

  1. นำ 4G CAR WiFi เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง จนไฟสีเขียวติดค้าง (กรณีที่ไม่มี SIM Card หรือจับสัญญาณไม่ได้ จะเป็นไฟแดงติดค้าง)
  2. ใช้นิ้วแตะปุ่ม Reset ค้างไว้ จนกระทั่งไฟสัญญาณดับลง
  3. รอสักครู่ (ไม่เกิน 30 วินาที) ไฟจะติดเป็นสีแดงกระพริบขึ้นมาอีกครั้ง รอจนกว่าไฟจะนิ่งสนิท
  4. เมื่อคืนค่าโรงงานแล้ว ข้อมูล SSID และ Wi-Fi Key จะเป็นค่าเดิมตามสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้บนอุปกรณ์

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)