การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

การเพิ่ม APN ใหม่ [Add New APN]

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
 3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Network [เครือข่าย]
 4. จะปรากฏหน้าจอ Network Settings [การตั้งค่าเครือข่าย] เลือก APN
 5. จะปรากฏหน้า APN management [การจัดการ APN] จะพบข้อมูล APN “True” ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานขึ้นมา ถ้าต้องการตรวจสอบให้ แตะ True
 6. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียด APN “True” ขึ้นมาแตะเครื่องหมายถูก ด้านบนขวามือ เพื่อตกลง และกลับมาหน้าจอ APN management อีกครั้ง
 7. จะกลับมาหน้าจอ APN management [การจัดการ APN] อีกครั้ง
 8. ถ้าต้องการเพิ่ม APN ใหม่ เลือก New [เพิ่ม] เครื่องหมายบวกด้านล่าง
 9. จะปรากฏหน้าจอ APN settings [การตั้งค่า APN] พร้อมปรากฏช่องสำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ ขึ้นมา
 10. กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • Name [ชื่อ] = พิมพ์ชื่อตามต้องการ เช่น TrueMoveH Internet
  • APN = พิมพ์ internet (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • User name [ชื่อผู้ใช้] = true (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • Password [รหัสผ่าน] = true (ตัวพิมพ์เล็ก)
 11. จากนั้น แตะเครื่องหมายถูก (มุมบนขวามือ) เพื่อบันทึกข้อมูล
 12. จะปรากฏ TrueMoveH Internet โดยมีคำว่า default แจ้งว่าใช้งานกำกับไว้
 13. กรณีมีการสร้าง APN ไว้หลายตัว ถ้าต้องการใช้งานตัวไหน ให้แตะเข้าชื่อตัวนั้น แล้วแตะเครื่องหมายถูก (มมบนขวามือ) เพื่อเลือกใช้งาน แล้วจะปรากฏคำว่า default ด้านหลังชื่อ APN นั้นกำกับไว้

การลบ APN [Delete APN]

 1. ถ้าต้องการลบ APN ให้เลือก Delete [ลบ] เครื่องหมายถังขยะด้านล่าง
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Delete [ลบ] และจะปรากฏเครื่องหมายลบหน้า APN ที่สามารถลบได้ แตะเครื่องหมายลบหน้า APN ที่ต้องการลบ
 3. จะปรากฏข้อความ Delete [ลบ] ขึ้นมา แตะคำว่า Delete เพื่อลบ APN
 4. จากนั้น APN นั้นจะหายไป เสร็จแล้วให้แตะเครื่องหมาย < มุมบนซ้ายมือ
 5. จะกลับมาหน้าจอ APN management [การจัดการ APN] อีกครั้ง โดยที่ APN ที่เพิ่งลบไปนั้นหายไปจากหน้าจอนี้แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก