การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

  1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
  2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
  3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Device [อุปกรณ์]
  4. เลือก Online Update [อัพเดทออนไลน์]
  5. ระบบจะทำการตรวจสอบ Firmware ผ่าน Internet *จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet แล้ว*
  6. เมื่อระบบตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลดังนี้
    • ถ้าไม่พบ Firmware ใหม่ จะแจ้ง This version is up-to-date.
    • ถ้าพบ Firmware ใหม่ จะทำการ Download แล้วติดตั้งให้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก