การตั้งค่าภาษา สำหรับ True SMART 4G 4.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. ปัดเมนูขึ้นด้านบน
  4. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล [Language & input]
  5. เลือก ภาษา [Language]
  6. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เช่น English  เมื่อเลือกแล้ว ตัวเครื่องจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือกให้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก