การตั้งค่า Email สำหรับ True Smart 4G 4.0

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือกไอคอน Gmail
 3. เลือก รับทราบ [GOT IT]
 4. เลือก เพิ่มที่อยู่อีเมล [Add an email address]
 5. เลือก Google แล้วกด ตกลง [OK]
 6. ระบุบัญชี Gmail แล้วเลือก ถัดไป [NEXT]
 7. ระบุ รหัสผ่าน [Password] แล้วเลือก ถัดไป [NEXT]
 8. เลือก ยอมรับ [ACCEPT]
 9. เลือกว่าจะสำรองข้อมูลไว้ที่บัญชีนี้หรือไม่ จากนั้นเลือก ถัดไป [NEXT]
 10. เลือก พาฉันไปที่ GMAIL [TAKE ME TO GMAIL]
 11. หน้าจอแจ้งเตือน บัญชีไม่ได้ซิงค์อัตโนมัติ หากยังไม่ต้องการ แตะสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อข้ามขั้นตอนนี้
 12. รอการซิงค์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์สักครู่
 13. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า กล่องจดหมาย [Inbox]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก