การตรวจสอบ Wi-Fi MAC Address สำหรับ True SMART 4G 4.0

วิธีที่ 1 ตรวจสอบผ่านเมนู Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก Wi-Fi
 4. เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่อง
 5. เลือกเมนู ขั้นสูง [Advanced]
 6. เลื่อนจอมาด้านล่าง จะพบหัวข้อ ที่อยู่ MAC [MAC address]

วิธีที่ 2 ตรวจสอบผ่านเมนู การตั้งค่า [Settings]

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลื่อนจอมาด้านล่างเลือก เกี่ยวกับ [About Phone]
 4. เลือกหัวข้อ สถานะ [Status]
 5. เลื่อนจอมาด้านล่าง จะพบหัวข้อ ที่อยู่ MAC [MAC address]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก