การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True SMART 4G 4.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก เพิ่มเติม [More…]
  4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]
  5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]
  6. จะพบ ชื่อจุดเข้าใช้งาน [APN] ตามค่าที่มีอยู่ แต่ถ้าไม่มี ต้องทำการตั้งค่าด้วยตนเอง
  7. เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่อง แล้วเลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to default]
  8. เครื่องจะทำการเรียกคืนค่าของ จุดเข้าใช้งาน [APN] ตามค่าของซิมการ์ดที่ใส่ให้อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก