การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น สำหรับ True SMART 4G 4.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Backup & reset]
  4. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น [Factory data reset]
  5. รีเซ็ตโทรศัพท์ [RESET PHONE]
  6. กด ลบทุกอย่าง [ERASE EVERYTHING] เครื่องจะล้างข้อมูลทั้งหมด และกลับสู่หน้าจอเริ่มต้นใช้งานเครื่องใหม่อีกครั้ง