การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G 4.0

วิธีที่ 1 ใช้ผ่านเมนูทางลัดในแถบแจ้งเตือน

 1. ปัดหน้าจอ จากบนลงล่าง 2 ครั้ง
 2. ปัดครั้งแรกจะเป็นหน้าแจ้งเตือน ปัดลงอีกครั้ง
 3. ที่เมนูทางลัด เลือก การเชื่อมต่อข้อมูล [Data connection] เพื่อเปิด - ปิด การใช้งาน
 4. เมื่อเลือกปิด สัญลักษณ์การเชื่อมต่อข้อมูลจะหายไป

วิธีที่ 2 ใช้ผ่านเมนู การตั้งค่า [Settings]

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก การใช้งานข้อมูล [Data Usage]
 4. เลือกที่แถบ TRUE-H
 5. เลือกปิดที่ ข้อมูลมือถือ [Cellular data]
 6. เลือก ตกลง [OK] เพื่อยืนยันปิดการใช้งาน
 7. เมื่อปิดแล้ว สัญลักษณ์การเชื่อมต่อข้อมูลจะหายไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก