บริการโทรไปต่างประเทศทรู ดีเเทค

โทรไปเมืองนอก ไม่ติดขัด เสียงชัดไว้ใจได้
มั่นใจ! 5G บนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1
woman_holdig_a_phone
วิธีง่ายๆในการโทรทางไกลด้วยตัวเอง
วิธีที่ 1: การโทรไปต่างประเทศด้วยซิมทั่วไป คุณภาพเสียงคมชัด
กด icon-tel-red
วิธีที่ 2: การโทรไปต่างประเทศ Tourist SIM, AEC SIM ราคาสุดประหยัด
กด icon-tel-red
woman-talking-on-the-phone
วิธีง่ายๆในการโทรทางไกลด้วยตัวเอง
วิธีที่ 1: การโทรไปต่างประเทศด้วยซิมทั่วไป คุณภาพเสียงคมชัด
กด icon-tel-red
กด icon-tel-red
วิธีที่ 2: การโทรไปต่างประเทศ Tourist SIM, AEC SIM ราคาสุดประหยัด
กด icon-tel-red

อัตราค่าบริการ 10 ประเทศยอดนิยม

ภูมิภาค รายชื่อประเทศ รหัสประเทศ เบอร์บ้าน
(บาท/นาที)
เบอร์มือถือ
(บาท/นาที)
sms
(บาท/ข้อความ)
MMS
(บาท/ข้อความ)

ASEAN Cambodia

รหัสประเทศ 855

Cambodia 855

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASEAN  Laos

รหัสประเทศ 856

Laos 856

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.50

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.50

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASEAN  Myanmar

รหัสประเทศ 95

Myanmar 95

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASIA  China

รหัสประเทศ 86

China 86

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASIA  India

รหัสประเทศ 91

India 91

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  Germany

รหัสประเทศ 49

Germany 49

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

1.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  Russia

รหัสประเทศ 7

Russia 7

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

4.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

4.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  United Kingdom

รหัสประเทศ 44

United Kingdom 44

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

1.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

NORTH AMRICA  United States

รหัสประเทศ 1

United States 1

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

1.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

OCEANIA  Australia

รหัสประเทศ 61

Australia 61

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

1.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

อัตราค่าบริการ 10 ประเทศยอดนิยม

ภูมิภาค รายชื่อประเทศ รหัสประเทศ เบอร์บ้าน
(บาท/นาที)
เบอร์มือถือ
(บาท/นาที)
sms
(บาท/ข้อความ)
MMS
(บาท/ข้อความ)

ASEAN  Cambodia

รหัสประเทศ 855

Cambodia 855

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASEAN  Laos

รหัสประเทศ 856

Laos 856

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASEAN  Myanmar

รหัสประเทศ 95

Myanmar 95

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASIA  China

รหัสประเทศ 85

China 86

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

2.50

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

2.50

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASIA  India

รหัสประเทศ 91

India 91

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

12.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

12.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  Germany

รหัสประเทศ 49

Germany 49

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

5.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

7.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  Russia

รหัสประเทศ 7

Russia 7

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

7.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

7.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  United Kingdom

รหัสประเทศ 44

United Kingdom 44

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

1.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

5.00

sms(บาท/ข้อความ)

7.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

NORTH AMERICA  United States

รหัสประเทศ 1

United States 1

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

2.50

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

2.50

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

OCEANIA  Australia

รหัสประเทศ 61

Australia 61

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

6.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

7.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

อัตราค่าบริการ 10 ประเทศยอดนิยม

ภูมิภาค รายชื่อประเทศ รหัสประเทศ เบอร์บ้าน
(บาท/นาที)
เบอร์มือถือ
(บาท/นาที)
sms
(บาท/ข้อความ)
MMS
(บาท/ข้อความ)

ASEAN  Cambodia

รหัสประเทศ 855

Cambodia 855

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

9.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

9.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASEAN  Laos

รหัสประเทศ 865

Laos 856

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASEAN  Myanmar

รหัสประเทศ 95

Myanmar 95

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASIA  China

รหัสประเทศ 86

China 86

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

2.50

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

2.50

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASIA  India

รหัสประเทศ 91

India 91

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

EUROPE  Germany

รหัสประเทศ 49

Germany 49

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

6.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

EUROPE  Russia

รหัสประเทศ 7

Russia 7

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

8.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

8.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

EUROPE  United Kingdom

รหัสประเทศ 44

United Kingdom 44

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

6.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

NORTH AMERICA  United States

รหัสประเทศ 1

United States 1

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

1.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

1.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

OCEANIA  Australia

รหัสประเทศ 61

Australia 61

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

6.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

อัตราค่าบริการ 10 ประเทศยอดนิยม

ภูมิภาค รายชื่อประเทศ รหัสประเทศ เบอร์บ้าน
(บาท/นาที)
เบอร์มือถือ
(บาท/นาที)
sms
(บาท/ข้อความ)
MMS
(บาท/ข้อความ)

ASEAN  Cambodia

รหัสประเทศ 855

Cambodia 855

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASEAN  Laos

รหัสประเทศ 856

Laos 856

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

3.50

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

3.50

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASEAN  Myanmar

รหัสประเทศ 95

Myanmar 95

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASIA  China

รหัสประเทศ 85

China 86

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

10.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

10.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

ASIA  India

รหัสประเทศ 91

India 91

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

12.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

12.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

EUROPE  Germany

รหัสประเทศ 49

Germany 49

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

6.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

6.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

EUROPE  Russia

รหัสประเทศ 7

Russia 7

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

8.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

8.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

EUROPE  United Kingdom

รหัสประเทศ 44

United Kingdom 44

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

7.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

7.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

NORTH AMERICA  United States

รหัสประเทศ 1

United States 1

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

2.50

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

2.50

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

OCEANIA  Australia

รหัสประเทศ 61

Australia 61

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

7.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

7.00

sms(บาท/ข้อความ)

9.00

MMS(บาท/ข้อความ)

No service

อัตราค่าบริการ 10 ประเทศยอดนิยม

ภูมิภาค รายชื่อประเทศ รหัสประเทศ เบอร์บ้าน
(บาท/นาที)
เบอร์มือถือ
(บาท/นาที)
sms
(บาท/ข้อความ)
MMS
(บาท/ข้อความ)

ASEAN  Cambodia

รหัสประเทศ 855

Cambodia 855

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

28.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

28.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASEAN  Laos

รหัสประเทศ 865

Laos 856

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

17.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

17.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASEAN  Myanmar

รหัสประเทศ 95

Myanmar 95

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

28.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

28.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASIA  China

รหัสประเทศ 86

China 86

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

28.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

28.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

ASIA  India

รหัสประเทศ 91

India 91

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

28.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

28.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  Germany

รหัสประเทศ 49

Germany 49

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

21.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

21.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  Russia

รหัสประเทศ 7

Russia 7

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

28.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

28.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

EUROPE  United Kingdom

รหัสประเทศ 44

United Kingdom 44

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

17.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

17.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

NORTH AMERICA  United States

รหัสประเทศ 1

United States 1

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

8.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

8.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

OCEANIA  Australia

รหัสประเทศ 61

Australia 61

เบอร์บ้าน(บาท/นาที)

17.00

เบอร์มือถือ(บาท/นาที)

17.00

sms(บาท/ข้อความ)

8.00

MMS(บาท/ข้อความ)

15.00

วิธีการโทร True 006
woman_talking_on_the_phone
วิธีที่ 1: กด icon-tel-red
ตัวอย่าง: โทรไปเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กด 006 > 81 > 3 > XXXXXXXX
วิธีการโทร Dtac 004
woman_talking_on_the_phone
วิธีที่ 1: กด icon-tel-red
ตัวอย่าง: โทรไปเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กด 004 > 81 > 3 > XXXXXXXX
แพ็กเกจเสริม
สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ต้องโทรจากไทยไปหาครอบครัว เพื่อน หรือคุยธุรกิจที่ต่างประเทศบ่อยครั้ง สามารถเลือกซื้อแพ็กเสริมราคาพิเศษ เพื่อช่วยให้คุณประหยัดยิ่งขึ้น
เบอร์เติมเงิน
อเมริกา เเคนาดา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย
  • 2 บาท/ต่อ
  • 30 days extension
299 THB
19 THB
EXCL. VAT

เบอร์เติมเงิน
อเมริกา เเคนาดา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย
  • 2 บาท/ต่อ
  • 30 days extension
299 THB
19 THB
EXCL. VAT

สอบถามข้อมูลโทรไปต่างประเทศ

True
1242
img-white
(บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)
dtac
1242
img-white
(บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)

รายละเอียดและเงื่อนไข

 

รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ GO Travel (รายเดือน)

รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ GO Travel (เติมเงิน)

รายละเอียดและเงื่อนไขของบริการทรูโรมมิ่ง (True Roaming)

รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ GO Travel (รายเดือน)

รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ GO Travel (เติมเงิน)

รายละเอียดและเงื่อนไขของบริการทรูโรมมิ่ง (True Roaming)