Handle service suspension by yourself

หากมือถือของคุณถูกระงับบริการ เนื่องจากมีการค้างชำระ ก็ไม่ต้องไปช็อปหรือโทรหาคอลเซ็นเตอร์ให้ยุ่งยาก สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง  ผ่าน ทรู ไอเซอร์วิส 

  1. เปิดแอป ทรู ไอเซอร์วิส คลิก

  2. เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์มือถือ หรือ อีเมล ที่ลงทะเบียนทรูไอดีไว้

  3. เลือกเมนู บิล & ใช้งาน ที่เมนูบริการทั้งหมดด้านบน หรือ แถบเมนูด้านล่าง

  4. เลือกเบอร์ที่แสดง ระงับบริการ-ค้างชำระ แล้วกด จ่าย

  5. เลือกช่องทางการจ่ายเงิน แล้วกด ยืนยัน

  6. หากยังใช้ไม่ได้ ให้ปิดเปิดเครื่องอีกครั้ง

หากต้องการเปิดสัญญาณชั่วคราว
สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการตามรอบบิลที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ สามารถเลือก ชำระภายหลัง เพื่อขอเปิดสัญญาณชั่วคราวได้ ซึ่งจะใช้งานต่อได้อีก 3 วัน
 

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

Easily check balance, pay bills by fingertip Why internet speed is slow even using unlimited data package ค่าบริการส่วนเกินและประวัติใช้งาน เช็กได้ด้วยตัวคุณเอง Cancel Spam SMS by yourself VDO Why does the first bill charge over my package price?