วิธีดูรายละเอียดค่าบริการของบิลปกติ ทรูออนไลน์

ลูกค้า ทรูออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดค่าบริการของบิลปกติ ดังนี้

ส่วนสำคัญที่ควรรู้ในบิลคือ

1. ใช้ หมายเลขบริการอินเทอร์เน็ต หรือ รหัสลูกค้า ในการชำระค่าบริการ

2. A คือ ยอดค้างชำระของเดือนที่แล้ว สามารถจ่ายก่อนได้ (ถ้ามี) จ่ายตามกำหนดชำระของยอดค้าง

3. B คือ ยอดที่ต้องชำระรอบบิลปัจจุบัน

4. A + B คือ ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด (ยอดค้างชำระ + ยอดรอบบิลปัจจุบัน)

5. ช่วงวันที่มีการชำระยอดบิลเดือนก่อน

วิธีดูรายละเอียดสรุปการใช้งานของบิลปกติ ทรูออนไลน์

1. รายละเอียดแพ็กเกจหลัก

2. รายละเอียดค่าบริการแยกเป็น 

    - แพ็กเกจหลัก

    - แพ็กเกจเสริมและค่าบริการอื่นๆ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก