Example of TrueMove H invoice - First Bill Image

ลูกค้าทรูมูฟเอช สามารถดูวิธีคำนวณและดูรายละเอียดในใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ได้รับ ตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนสำคัญที่ควรรู้ในบิลคือ

1. ยอดรวมที่ต้องชำระ

2. วันครบกำหนดชำระ

3. QR Code สแกนเพื่อจ่ายบิลได้เลย

4. หมายเลขโทรศัพท์

5. วันตัดรอบบิล

6. รายละเอียดแพ็กเกจหลัก

7. ค่าบริการรอบบิลปัจจุบัน

วิธีคำนวณค่าบริการบิลใบแรก ทรูมูฟ เอช

จำนวนวันที่ใช้จริง คูณ ค่าบริการรายเดือนตามแพ็กเกจ หารด้วยจำนวนวันในรอบบิลนั้นๆ