Example of TrueMove H invoice - First Bill Image

ลูกค้าทรูมูฟเอช สามารถดูวิธีคำนวณและดูรายละเอียดในใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ได้รับ ตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนสำคัญที่ควรรู้ในบิลคือ

1. วันตัดรอบบิล

2. รหัสลูกค้า ใช้สำหรับชำระบิลช่องทางต่างๆ 

3. วันครบกำหนดชำระ

4. ยอดที่ต้องชำระ สำหรับยอดที่ต้องชำระรอบบิลใบแรก จะคิดเฉลี่ยเป็นรายวัน ตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ ถึง วันตัดรอบบิล 

วิธีคำนวณค่าบริการบิลใบแรก ทรูมูฟ เอช

จำนวนวันที่ใช้จริง คูณ ค่าบริการรายเดือนตามแพ็กเกจ หารด้วยจำนวนวันในรอบบิลนั้นๆ

Related topics

วิธีสมัครชำระค่าบริการ ทรูมูฟ เอช โดยหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่าน Bualuang MBanking Steps to pay TrueMove H Service Usage via SCB Easy Steps to pay TrueMove H Service Usage via K-Plus Steps to pay TrueMove H Service Usage via Krungthai NEXT Steps to pay TrueMove H and True Online Service Usage via iBanking