แพ็กเกจรายเดือน สำหรับนักเรียน นักศึกษา

YOU รายเดือน

เน็ตไม่อั้น ไปได้สุด ไม่สะดุดทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับวัยรุ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย You Ultra
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (“ผู้ใช้บริการ”) ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) แบบชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน (Post Paid) ในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง
 2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายการส่งเสริมการขาย You Ultra 399
  • คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ ใช้บริการ ดังนี้
   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   • โทรทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาทีต่อรอบค่าบริการ
   • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   • บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   • บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  • รายการส่งเสริมการขาย You Ultra 499
  • คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ ใช้บริการ ดังนี้
   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   • โทรทุกเครือข่ายจำนวน 100 นาทีต่อรอบค่าบริการ
   • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 40 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   • บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   • บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  • รายการส่งเสริมการขาย You Ultra 599
  • คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ ใช้บริการ ดังนี้
   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   • โทรทุกเครือข่ายจำนวน 200 นาทีต่อรอบค่าบริการ
   • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 50 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น
   • จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   • บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   • บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  • รายการส่งเสริมการขาย You Ultra 699
  • คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ ใช้บริการ ดังนี้
   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   • โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อรอบค่าบริการ
   • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 60 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   • บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   • บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  • รายการส่งเสริมการขาย You Ultra 999
  • คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 999 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ ใช้บริการ ดังนี้
   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   • โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อรอบค่าบริการ
   • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 90 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   • บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   • บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert

   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   รับสิทธิชมช่องรายการฟุตบอล EPL 2023/2024 (English Premier League) ตลอดซีซั่น สำหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ / แท็บเล็ต / เว็บไซด์ รับสิทธิ์กด *555*9# โทรออก
   สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆการใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ
 3. อัตราค่าใช้บริการทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 5G/4G/3G และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ
 4. บริษัทฯ มีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ได้ทันที หากปรากฎว่าไม่มีการใช้บริการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันเปิดใช้บริการ โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป
 5. บริการที่รวมอยู่ในรายการส่งเสริมการขายTrueID ผู้ใช้สามารถใช้งาน login และ logout สามารถใช้บริการดูทีวีสตรีมมิ่ง, หนัง, เพลง, บทความ ผ่านเมนู Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ Entertainment ไม่นับรวมในการใช้งานในเมนู Privileges, Cloud และ Payment
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 5G ได้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ 5G และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
 7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 5G ได้ที่ http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
 8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fiby TrueMove H ผู้ใช้บริการต้องเลือกใช้บริการผ่าน .@truemoveH เท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ Password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทาง SMS ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดให้ ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการ มีความจำต้องตัดระบบ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
 10. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 11. อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงการใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ หรือบริการเสริมอื่นที่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 12. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 13. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ
 14. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
 15. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 รอบค่าบริการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายอื่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่ายินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใช้กับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์ กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SUPER Deal

พิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ลด 25% แพ็กเกจทรูรายเดือน ที่คุ้มที่สุด
เน็ตไม่อั้น พร้อมของแถมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ซิมเติมเงิน

แพ็กเกจเสริมเบาๆ

YOU mini

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในแบบที่ต้องการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย You Mini
 1. 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / 7 วัน
 2. เมื่อสมัครสำเร็จ จะได้ SMS ทันที รอกด SMS เพื่อกดลิ้งค์ไป กดรับสิทธิ์สำหรับ สิทธิพิเศษต่างๆ การกดรับสิทธิ์มีวันหมดอายุ รีบกดภายใน 7 วันหลังซื้อแพ็กเกจเสริม
 3. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว คูปองจะถูกเก็บอยู่ที่แอพพลิเคชั่น true ID หน้าคูปองของฉัน สามารถใช้คูปอง กดตรงปุ่มแสดง QR เพื่อนำเอา Code ไป Redeem ใน Website คูปองมีอายุจำกัด รีบใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนดในเงื่อนไข ของแต่ละสิทธิพิเศษที่ได้ระบุไว้
 4. สามารถใช้งานเน็ต 2GB ความเร็ว เต็มสปีด และ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 64 Kbps. เป็นเวลา 7 วัน ราคา 30 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 5. ระยะเวลาการใช้งาน
  5.1) สำหรับลูกค้าเติมเงิน
  5.1.1) สำหรับ ‘YOU Mini’ (Food & Drink) : เป็นแบบรายครั้ง โดยสิทธิพิเศษต่างๆ ต้องกดรับภายใน 7 วัน
  5.1.2) สำหรับ ‘YOU Mini’ (Gaming & Discount Lovers ) : ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 7 วัน นับจากวันและเวลาที่สมัคร โดยสิทธิพิเศษต่างๆ ต้องกดรับภายใน 7 วัน และ จะได้รับ SMS ยืนยันทุกครั้งหลังจากที่แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติ ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ก่อนแพ็กเกจต่ออายุในรอบถัดไป สามารถยกเลิกได้ โดยโทรติดต่อ Call Center หรือ ยกเลิกที่ tmvh.co/check (ไม่เสียค่าเน็ต)
  5.2) สำหรับลูกค้ารายเดือน : สำหรับ ‘YOU Mini’ ทุกแพ็กเกจเสริม : เป็นแบบรายครั้ง โดยสิทธิพิเศษต่างๆ ต้องกดรับภายใน 7 วัน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้รับในแพ็กเกจเสริม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
สิทธิพิเศษฟรี Item จาก PUBG MOBILE (มูลค่า 200 บาท)
 1. หลังจากลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค ซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ จะได้รับ SMS ที่มี Link เพื่อไปกดรับโค้ดไอเทมในทรูไอดี
 2. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ สามารถรับ SMS ที่มี Link เพื่อรับโค้ดไอเทมในรอบถัดไป
 3. ลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค สามารถกดรับโค้ดได้ภายในระยะเวลา 7 วัน และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อเพ็กเกจเสริม YOU Mini ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค สำเร็จ
 4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 5. สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
 6. ลูกค้านํา Code ไปใช้สิทธิที่ www.pubgmobile.com/redeem
 7. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566
 8. รับสิทธิโค้ดไอเทมรอบสุดท้าย วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับการซื้อใหม่ หรือการต่ออายุอัตโนมัติเดือนธันวาคม 2566 ครั้งสุดท้าย
 9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชและลูกค้า ดีแทค ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
 10. กดรับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อ 7 วัน
 11. โค้ดที่ได้สามารถแลกรับ PUB G MOBILE Item ได้ 1 สิทธิ์/1PUBG MOBILE ID / 30 วัน เท่านั้น
สิทธิพิเศษฟรี Item จาก Egg Party (มูลค่า 45 บาท)
 1. หลังจากลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค ซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ จะได้รับ SMS ที่มี Link เพื่อไปกดรับโค้ดฟรีในทรูไอดี
 2. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ สามารถรับ SMS ที่มี Link เพื่อรับโค้ดฟรีในรอบถัดไป
 3. ลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค สามารถกดรับโค้ดได้ภายในระยะเวลา 7 วัน และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อเพ็กเกจเสริม YOU Mini ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค สำเร็จ
 4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 5. สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
 6. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 30 มิถุนายน 2567
 7. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นําไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนใน ทุกกรณี
 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชและลูกค้า ดีแทค ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
 9. กดรับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อ 7 วัน
สิทธิพิเศษซื้อ 1 แถม 1 ห้อง Play Room ที่ True5G Prohub
 1. หลังจากลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค ซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ จะได้รับ SMS ที่มี Link เพื่อไปกดรับโค้ดฟรีในทรูไอดี
 2. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ สามารถรับ SMS ที่มี Link เพื่อรับโค้ดฟรีในรอบถัดไป
 3. ลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค สามารถกดรับโค้ดได้ภายในระยะเวลา 7 วัน และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อเพ็กเกจเสริม YOU Mini ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค สำเร็จ
 4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 5. สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
 6. ลูกค้านํารหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
 7. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 8. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นําไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนใน ทุกกรณี
 9. รับสิทธิโค้ดฟรีรอบสุดท้าย วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสำหรับการซื้อใหม่ หรือการต่ออายุอัตโนมัติเดือนธันวาคม 2567 ครั้งสุดท้าย
 10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชและลูกค้า ดีแทค ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น 11. กดรับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อ 7 วัน
สิทธิพิเศษโค้ดฟรี 90% Coin Cashback (สูงสุด 500 Coins) เมื่อเติมเงินที่ Gaming Nation
 1. หลังจากลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค ซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ จะได้รับ SMS ที่มี Link เพื่อไปกดรับโค้ดฟรีในทรูไอดี เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม YOU Mini สำเร็จ สามารถรับ SMS ที่มี Link เพื่อรับโค้ดฟรีในรอบถัดไป
 2. ลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าดีแทค สามารถกดรับโค้ดได้ภายในระยะเวลา 7 วัน และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อเพ็กเกจเสริม YOU Mini ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค สำเร็จ
 3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 4. สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
 5. ลูกค้านํา Code ไปใช้สิทธิที่ https://gamingnation.dtac.co.th/
 6. ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 7. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นําไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนใน ทุกกรณี
 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชและลูกค้า ดีแทค ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
 9. กดรับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อ 7 วัน

YOU by True

สิทธิพิเศษสำหรับวัยทีน รับเน็ตฟรีสูงสุดที่ 15GB
พร้อมส่วนลด 50% คอร์สเรียนจากสถาบันชั้นนำ ไอเทมฟรีจากเกมดังทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

สิทธิพิเศษและเงื่อนไขแคมเปญ You by True เงื่อนไขแคมเปญ You by True
 • สำหรับลูกค้า True 5G แบบเติมเงิน อายุ 7-24 ปี โดยใช้ข้อมูลตามบัตรประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
 • สามารถรับสิทธิพิเศษได้ง่ายๆ เพียงกดเข้าร่วมแคมเปญผ่านหมายเลข *808#แล้วโทรออก เพื่อยืนยันช่วงอายุว่าอยู่ในเกณฑ์รับสิทธิ์หรือไม่ (ไม่มีการคิดค่าโทรระหว่างการตรวจสอบ)
 • หลักจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว หากมียอดการซื้อแพ็กเกจเสริมสะสมครบ 199 บาท ในเดือนนั้นๆ จะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของแคมเปญทันที
เงื่อนไขแคมเปญ You by True
 • รับฟรี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด ใช้ได้ 5GB ไม่มีจำกัดเงื่อนไขการใช้งาน
 • รับฟรี อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสุดที่ 10Mbps สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่กำหนด ได้แก่ TrueMoney, True iService, TrueID และ 7App
 • ยิ่งอยู่นานยิ่งได้เพิ่ม รับเน็ตฟรีเพิ่มอีก 5GB เมื่อเข้าร่วมแคมเปญครบ 6 เดือน จะได้รับสิทธิ์ทันทีในเดือนที่ 7
 • อยู่ครบ 12 เดือน รับสิทธิ์เพิ่มเป็น 10 GB ต่อเดือน หากกดร่วมแคมเปญผ่าน *808# แล้ว ในเดือนถัดไป เพียงมียอดซื้อแพ็กเสริมครบตามกำหนด ก็สามารถรับสิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องกดยืนยันตัวตนใหม่ทุกเดือน