ซิมและแพ็กเกจเติมเงิน

SIM SUPER YOU

ฟรีเน็ตไม่อั้น! ทั้งเรียน ทั้งเล่นแอปฮิต เกมดัง

พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะยู เพียงเติมเงินสะสมเดือนละ 100 บาท

สิทธิพิเศษ สุดคุ้ม เมื่อเปิดใช้บริการ

รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน : ซิมซูเปอร์ยู 

(โปรโมชันซูเปอร์ยูซิม เฉพาะลูกค้าซูเปอร์ยูซิม ที่เปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนโปรโมชันและย้ายค่ายมาใช้ซูเปอร์ยูซิม เท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)


1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เปิดใช้บริการใหม่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับการรับสิทธิพิเศษดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1.1 อัตราค่าใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

      1.1.1 โทรในเครือข่าย นาทีละ 10 สตางค์ คิดค่าบริการเป็นนาที

โดยเศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

      1.1.2 โทรนอกเครือข่าย นาทีแรก 1 บาท นาทีถัดไปนาทีละ 25 สตางค์ คิดค่าบริการเป็นนาที โดยเศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

      1.1.3 ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 3 บาท

      1.1.4 ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 3 บาท

      1.1.5 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 50 สตางค์ เศษของเมกะไบท์คิดเป็นหนึ่งเมกะไบท์ ทั้งนี้ความเร็วในการใช้บริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้งาน และจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ ณขณะนั้น รวมถึงลักษณะของการใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

      1.1.6 Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน นาทีละ 1 บาทเศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

      1.1.7 อัตราค่าบริการตาม 1.1 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. เมื่อเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ทรูมูฟ เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังต่อไปนี้

    2.1. รับสิทธิพิเศษนาน 365 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ ดังนี้

     2.1.1 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้งาน Website สถานศึกษาที่ลงท้ายด้วย (.ac.th, .edu)

     2.1.2 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้งาน True Virtual World

     2.1.3 อัตราค่าบริการส่วนเกิน ตามข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 คิดรายละเอียดค่าบริการตามข้อ 1.1.5

   2.2. รับสิทธิพิเศษจากการเปิดใช้บริการหมายเลขครั้งแรก นาน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ ดังนี้

     2.2.1 รับวันการใช้งาน 30 วัน

     2.2.2 รับค่าโทรมูลค่า 15 บาท

     2.2.3 รับสิทธิใช้ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)ไม่จำกัดปริมาณการใช้ค่าบริการนอกเหนือจากสิทธิพิเศษ
คิดรายละเอียดตามข้อ 1.1.6

     2.2.4 รับอินเทอร์เน็ตใช้งาน TrueID App ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน 

     2.2.5 รับอินเทอร์เน็ตปริมาณ 2 GB

     2.2.6 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่น Facebook, Instagram และ TikTok ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     2.2.7 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับเล่นเกม ROV, Free Fire, PUBG, Call of Duty และ Speed Drifters ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     2.2.8 รับอินเทอร์เน็ตใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Classroom และ Google Meet ไม่จํากัดปริมาณการใช้งาน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน ผ่าน URL ทีเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละบริการตามทีทรูมูฟ เอช กำหนด

ข้อจํากัดการใช้บริการ Google Classroom และ Google Meet

  • สามารถใช้บริการ Google Classroom และ Google Meet เฉพาะบริการ Google Classroom และ Google Meet แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลือนที่หรือแท๊บเล็ต ไม่นับรวมในการใช้ฟังค์ชั่นการแชร์ หรือการเชื่อมต่อไปยัง Social Media อื่นๆ
  • บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ Google Classroom และ Google Meet ผู้ใช้สามารถใช้งานด้าน VDO Conference และ ส่งข้อความ ส่งภาพ ส่งวีดีโอ ส่งสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ ส่งสติกเกอร์ ส่งคําเชิญ เมนูเก็บแล้ว และเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆใน settings

     2.2.9 อัตราค่าบริการส่วนเกิน ตามข้อ 2.2.4 ถึงข้อ 2.2.8 คิดรายละเอียดค่าบริการตามข้อ 1.1.5

   2.3 เมื่อมีการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ภายในรอบการเติมเงินสะสม 30 วันนับจากรอบวันที่เปิดใช้บริการและมีการลงทะเบียนซิม และกดสมัคร USSD *808# เพื่อตรวจสอบอายุของผู้ใช้บริการ ณ วันที่สมัครใช้

บริการ และผู้ใช้บริการมีอายุ ณ วันที่สมัครใช้บริการ อยู่ในเงื่อนไขการให้สิทธิ์ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้นาน 30 วัน โดยสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้นานสูงสุด 12 รอบติดต่อกัน (รวมรอบแรก)

     2.3.1 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่น Youtube ปริมาณ 5 GB

     2.3.2 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่น Line และ Joox ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     2.3.3 อัตราค่าบริการส่วนเกิน ตามข้อ 2.3.1 ถึงข้อ 2.3.2 คิดรายละเอียดค่าบริการตามข้อ 1.1.5

   2.4 เมื่อมีการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ภายในรอบการเติมเงินสะสม 30 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้นาน 30 วัน โดยสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้นานสูงสุด 12 รอบติดต่อกัน

(รวมรอบแรก)

     2.4.1 รับสิทธิใช้ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้ค่าบริการนอกเหนือจากสิทธิพิเศษ
คิดรายละเอียดตามข้อ 1.1.6

     2.4.2 รับอินเทอร์เน็ตใช้งาน TrueID App ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     2.4.3 รับอินเทอร์เน็ตปริมาณ 2 GB2.4.4 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่น Facebook, Instagram และ TikTok ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     2.4.5 รับอินเทอร์เน็ตสำหรับเล่นเกม ROV, Free Fire, PUBG, Call of Duty และ Speed Drifters ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

     2.4.6 รับอินเทอร์เน็ตใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Classroom และ Google Meet ไม่จํากัดปริมาณการใช้งาน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน ผ่าน URL ทีเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละบริการตามทีทรูมูฟ เอช กำหนด

     2.4.7 อัตราค่าบริการส่วนเกิน ตามข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.6 คิดรายละเอียดค่าบริการตามข้อ 1.1.5

3. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ตามข้อ 1.1 สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้ และ/หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอื่นๆ

4. ทรูมูฟ เอช มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสมในรอบบิลถัดไปในกรณีที่ทรูมูฟ เอช ตรวจสอบและ/พบหรือสันนิษฐานได้ว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือการใช้งานใด ๆ ที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่องในลักษณะไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือผู้ใช้บริการมีพฤฒิกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช้บริการผู้ใช้บริการรายอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัททั้งนี้การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจได้

5. บริการอินเทอร์เน็ต 4G/3G สามารถใช้ได้เฉพาะกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับบริการ ทั้งนี้คุณภาพการให้บริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได้รับจำนวนวันใช้งาน 30 วัน, 500 บาทจะได้รับจำนวนวันใช้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได้รับจำนวนวันใช้งาน 100 วัน ทั้งนี้ สามารถนำมาสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน และยอดเติมเงินสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

7. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

     7.1 ผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนื่อง สามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่าย .@ TrueMove Hผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI (หากไม่มีแพ็กเกจคิดค่าบริการ Wi-Fi นาทีละ 1 บาท)

     7.2 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการ มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 180 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

     7.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

     7.4 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

8. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทรูมูฟ เอช มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

     9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา : หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา 

“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้

บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อ ทรูมูฟ เอช หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

     9.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

10. ทรูมูฟ เอช มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของทรูมูฟ เอช เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทรูมูฟ เอช มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่ ทรูมูฟ เอช พิจารณาเห็นสมควร

11. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus

12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ ทรูมูฟ เอช กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G ที่ 

www.truemove-h.com/apn หรือ True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขายสมัครแพ็กเกจเสริม พิเศษเฉพาะนักศึกษา

ระยะเวลา
1 วัน
7 วัน
30 วัน
เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด
1 Mbps
4 Mbps
+ โทรทุกเครือข่าย 50 นาที
+ wifi
8Mbps
ราคา
25 บาท
70 บาท
(วันละ 10 บาท)
150 บาท
สมัครกด
หมายเหตุ
-
สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่
(ไม่เกิน 7 วัน)
ระยะเวลา เน็ตไม่อั้น
ไม่ลดสปีด
ราคา สมัครกด หมายเหตุ
1 วัน
1 Mbps 25 บาท *900*3704#
โทรออก
7 วัน สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่
(ไม่เกิน 7 วัน)
70 บาท
(วันละ 10 บาท)
*900*9870#
โทรออก
สำหรับลูกค้าเปิดซิมใหม่
(ไม่เกิน 7 วัน)
30วัน 8 Mbps 150 บาท *900*1207#
โทรออก

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ YOU

วิธีลงทะเบียนซิมออนไลน์

1. ใส่ซิมการ์ด
เครื่องโทรศัพท์มือถือ

2. สแกน QR code หรือเข้าผ่าน https://kyc.truecorp.co.th

3. เข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน
เคลื่อนไหวใบหน้าตามคำสั่ง

4. ถ่ายรูป
บัตรประชาชน

5. ยืนยัน
ข้อมูลส่วนตัว

6. ลงทะเบียนซิมการ์ดสำเร็จ
เริ่มใช้งานได้

ข้อควรรู้:

  • ใช้งานผ่าน Chrome หรือ Safari เท่านั้น
  • สามารถยืนยันตัวตนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
  • ปิด WiFi ก่อนทำการยืนยันตัวตน
  • เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65
  • กรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถติดต่อทรูช็อปทุกสาขา