การตั้งค่า Wireless บน AP TP-Link Archer C9

 1. Log in เข้าระบบ
  • พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter, พิมพ์ Username = admin, Password = admin จากนั้นกด Login
 2. การตั้งค่าแบบ Basic > ไปที่ Basic > Wireless
  • Wireless 2.4GHz, 5GHz : เลือก ON
  • Network Name(SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
  • Password : ตั้ง 8 ตัวขึ้นไป (การตั้งค่า Wireless แบบ Basic จะเป็นการเข้ารหัสด้วย WPA/WPA2 Personal)
  • Hide SSID : ถ้าต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้ทำแครื่องหมายถูกที่หัวข้อนี้ , ถ้าไม่ต้องการซ่อนให้ปล่อยว่างไว้
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Save
 3. การตั้งค่า Wireless 2.4GHz แบบ Advanced
  • Wireless Settings
   • Wireless Network Name : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Mode : เลือกโหมดที่ต้องการ(ค่าเดิมถูกตั้งเป็น 11bgn mixed)
   • Channel Width : เลือกความกว้างของ Channel ที่ต้องการ
   • Channel : เลือก Channel ที่ต้อการ
   • Enable SSID Broadcast : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้(ถ้าต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาเครื่องหมายถูกออก)
   • Enable WDS Bridging : ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกครับ
   • เสร็จแล้วกด Save
  • WPS
   • WPS Status : Enabled แสดงว่าเปิดใช้งานอยู่, ถ้าต้อการปิดให้กดปุ่ม Disable WPS
   • WPS Status : Disabled แสดงว่าปิดใช้งานอยู่, ถ้าต้อการปิดให้กดปุ่ม Enable WPS
   • Current PIN : เป็นรหัสใช้สำหรับนำไปใส่กับเครื่องที่รองรับ WPS แบบ PIN เช่น Windows 7-10 ที่หน้าจอของ Windows จะให้เลือกระหว่างใส่ PIN หรือกดปุ่ม WPS ที่ AP TP-Link
   • หากเป็น Smart Phone ให้เลือก WPS Push Button แล้วไปกดปุ่ม WPS ที่ด้านหลัง AP TP-Link 1 ครั้งเท่านั้น อุปกรณ์ทั้ง 2 จะเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติ
  • Wireless Security
   • Disable Security
   • WPA / WPA2 – Personal
   • WPA / WAPA2 – Enterprise
   • WEP
 4. การตั้งค่า Wireless 5GHz แบบ Advanced
  • Wireless Settings
   • Wireless Network Name : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Mode : เลือกโหมดที่ต้องการ(ค่าเดิมถูกตั้งเป็น 11a/n/ac mixed)
   • Channel Width : เลือกความกว้างของ Channel ที่ต้องการ
   • Channel : เลือก Channel ที่ต้องการ
   • Enable SSID Broadcast : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้(ถ้าต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาเครื่องหมายถูกออก)
   • Enable WDS Bridging : ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกครับ
   • เสร็จแล้วกด Save
  • WPS
   • WPS Status : Enabled แสดงว่าเปิดใช้งานอยู่, ถ้าต้อการปิดให้กดปุ่ม Disable WPS
   • WPS Status : Disabled แสดงว่าปิดใช้งานอยู่, ถ้าต้อการปิดให้กดปุ่ม Enable WPS
   • Current PIN : เป็นรหัสใช้สำหรับนำไปใส่กับเครื่องที่รองรับ WPS แบบ PIN เช่น Windows 7-10 ที่หน้าจอของ Windows จะให้เลือกระหว่างใส่ PIN หรือกดปุ่ม WPS ที่ AP TP-Link
   • หากเป็น Smart Phone ให้เลือก WPS Push Button แล้วไปกดปุ่ม WPS ที่ด้านหลัง AP TP-Link 1 ครั้งเท่านั้น อุปกรณ์ทั้ง 2 จะเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติ
  • Wireless Security
   • Disable Security
   • WPA / WPA2 – Personal
   • WPA / WAPA2 – Enterprise
   • WEP

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก