การตั้งค่า LAN และ DHCP บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address จากนั้นกด Enter
 2. พิมพ์ User Name = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
 3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Basic จากนั้นเข้าไปตั้งค่าที่ Setup
 4. สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
  • IPv4 Address : คือ IP Address ของโมเด็ม
  • Subnet Mask
  • DNS Server
  • DHCP Server : เลือก Enabled / Disabled
  • Start IP Address : คือ กำหนดให้ Client ได้ว่าจะเริ่มด้วยเลขอะไร
  • Allowable Users : คือ กำหนดให้ใช้ได้กี่คน
  • Client Lease Time : คือ ใช้ได้กี่นาที (Default 1440 นาที = 24 ชั่วโมง)
 5. ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก