รูปและรายละเอียดของ Xplor

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

ตำแหน่งปุ่มต่างๆ ของ Xplor

 1. DSL : ต่อสายโทรศัพท์เข้าที่ช่อง DSL
 2. LAN 1-4 : เสียบหัวต่อ RJ45 จาก router ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Hub
 3. 12Vdc 2A (Power Jack) : ช่องต่อสายไฟเข้าของ router 
 4. ON/OFF : ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
 5. RESET : (อยู่ด้านล่างของ router) กดปุ่ม RESET ค้างไว้ 5 วินาที ตัวเครื่องจะกลับไปสู่ค่าโรงงาน
 6. WPS : Wi-Fi   Protected Setup

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. router Xplor
 2. Adapter
 3. Splitter
 4. Micro Filter
 5. สาย LAN จำนวน 1 เส้น
 6. สายโทรศัพท์ จำนวน 1 เส้น
 7. สมุดคู่มือการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก