การตั้งค่า DMZ บน FiberHome AN5506-04-CG

  1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
  2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
  3. ไปที่แถบ Application > เมนูย่อย > DMZ > DMZ > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
    • DMZ Enable : เลือก Enable
    • DMZ Host IP : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า
    • จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก