การเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องของ Apple Watch โดย iPhone

  1. การเปลี่ยนภาษาตัวเครื่อง Apple Watch นั้น ทำได้เฉพาะบนเครื่อง iPhone ผ่านแอพ Watch เท่านั้น
  2. ที่เครื่อง iPhone เลือกแอพ Watch
  3. แตะ ทั่วไป (General)
  4. แตะ ภาษาและภูมิภาค (Language & Region)
  5. แตะ ภาษาของระบบ (System Language) โดยเดิมจะเป็นภาษาไทย
  6. เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน
  7. จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกหลังภาษาที่เลือกไว้ เสร็จแล้ว แตะ เสร็จสิ้น (Done) มุมบนขวามือ
  8. จะกลับมาหน้าจอ ภาษาและภูมิภาค (Language & Region) อีกครั้ง โดยในช่อง ภาษาของระบบ (System Language) จะเป็นภาษาตามที่เลือกแล้ว
  9. บนหน้าจอ Apple Watch จะปรากฏ กำลังตั้งค่าภาษา... (Setting Language…) ขึ้นมา
  10. จากนั้นสักครู่ ภาษาตัวเครื่อง Apple Watch จะเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (English) ตามที่เลือก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การจัดการแอพบน Apple Watch โดย iPhone การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ Apple Watch การตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของ Apple Watch โดย iPhone การดูคู่มือผู้ใช้งานของ Apple Watch โดย iPhone การติดตั้งแอพบน Apple Watch