การเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องของ Apple Watch โดย iPhone

  1. การเปลี่ยนภาษาตัวเครื่อง Apple Watch นั้น ทำได้เฉพาะบนเครื่อง iPhone ผ่านแอพ Watch เท่านั้น
  2. ที่เครื่อง iPhone เลือกแอพ Watch
  3. แตะ ทั่วไป (General)
  4. แตะ ภาษาและภูมิภาค (Language & Region)
  5. แตะ ภาษาของระบบ (System Language) โดยเดิมจะเป็นภาษาไทย
  6. เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน
  7. จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกหลังภาษาที่เลือกไว้ เสร็จแล้ว แตะ เสร็จสิ้น (Done) มุมบนขวามือ
  8. จะกลับมาหน้าจอ ภาษาและภูมิภาค (Language & Region) อีกครั้ง โดยในช่อง ภาษาของระบบ (System Language) จะเป็นภาษาตามที่เลือกแล้ว
  9. บนหน้าจอ Apple Watch จะปรากฏ กำลังตั้งค่าภาษา... (Setting Language…) ขึ้นมา
  10. จากนั้นสักครู่ ภาษาตัวเครื่อง Apple Watch จะเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (English) ตามที่เลือก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก