การใช้งานโหมดช่วยเหลือ Wi-Fi สำหรับ iPad Pro

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile Data] จากนั้นเลื่อนหน้าจอทางขวามือลงมาด้านล่าง
  3. จะพบเมนู ช่วยเหลือ Wi-Fi [Wi-Fi Assist] ค่ามาตรฐาน คือ เปิดใช้งาน
  4. หากต้องการปิด ให้แตะเมนูเพื่อปิดการใช้งาน
  5. ตั้งแต่ iOS 9.3 ขึ้นไป โหมด ช่วยเหลือ Wi-Fi [Wi-Fi Assist] จะมีจำนวน ข้อมูลเซลลูลาร์ [Cellular Data] ที่ใช้ไปขณะสัญญาณ Wi-Fi อ่อน แสดงขึ้นมาด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก