การตั้งค่า motorola moto g6 PLUS เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (Hotspot & tethering)
 3. กรณีใช้งานครั้งแรกแนะนำให้ทำการตั้งค่าก่อน โดยเลือก ตั้งค่า WiFi ฮอตสปอต (Set up Wi-Fi hotspot) จะปรากฏหน้าตั้งค่า WiFi ฮอตสปอต (Set up Wi-Fi hotspot) พร้อมแสดงเมนูย่อย ดังนี้
  • ชื่อเครือข่าย (Network name) = จะเป็นชื่อเครือข่าย สำหรับปรากฎเป็นชื่อให้เครื่องอื่นหาพบ สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนได้
  • ซ่อนอุปกรณ์ของฉัน (Hide my device) = ทำเครื่องหมายถูกกำกับ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์อื่น ๆ เห็นชื่อเครือข่าย
  • ความปลอดภัย (Secirity) = ตั้งค่าเข้ารหัสความปลอดภัย
  • รหัสผ่าน (Password) = รหัสผ่านของ Wi-Fi
  • แสดงรหัสผ่าน (Show password) = ทำเครื่องหมายถูกกำกับ เพื่อให้มองเห็นว่าตั้งรหัสความปลอดภัยว่าอะไร
  • เลือกย่านความถี่ AP (Select AP Band) = เลือกคลื่นความถี่ (Band) ระหว่าง 2.4 GHz และ 5 GHz
  • แตะ บันทึก (SAVE) เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว
 4. แตะเปิดเมนู WiFi ฮอตสปอตแบบพกพา (Portable Wi-Fi hotspot) จากนั้นที่มุมบนหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ฮอตสปอตแสดงขึ้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก