การเปิด – ปิด 4G HD Voice – VoLTE สำหรับ iOS 9.3

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก เซลลูลาร์ (Cellular) *ถ้าเมนูเป็น English (U.K.) จะเป็นคำว่า Mobile Data*
 3. เลือก ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ (Cellular Data Options) *ถ้าเมนูเป็น English (U.K.) จะเป็นคำว่า Mobile Data Options*
 4. เลือก เปิดใช้งาน 4G (Enable 4G)
 5. เมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบเมนูย่อย ดังนี้
  • ปิด (Off) = ปิดการใช้งาน 4G เมื่อปิดแล้วตัวเครื่องจะจับสัญญาณ 3G แทน
  • เสียงและข้อมูล (Voice & Data) = เปิดใช้งาน 4G LTE – 4G HD Voice
  • ข้อมูลเท่านั้น (Data only) = ใช้งาน 4G เฉพาะข้อมูลอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เมื่อใช้เสียงจะไปใช้ผ่าน 3G หรือ 2G เช่นเดิม
 6. การเปิดใช้งานครั้งแรก (First Activate) เลือกที่ เสียงและข้อมูล (Voice&Data)
  • จากนั้นจะปรากฏเป็นรูปวงกลมหมุนข้างหลัง
  • รอสักครู่ จะได้รับข้อความ แจ้งพร้อมใช้งาน 4G HD Voice
  • รอสักครู่ ใช้เวลาประมาณ 2–4 นาที
 7. รอสักครู่ จะมีเครื่องหมายถูก กำกับด้านหลังเมนู เสียงและข้อมูล (Voice&Data)
 8. เมื่อกดย้อนกลับมา 1 ขั้นในหน้า เซลลูลาร์ (Cellular) ในช่อง เปิดใช้งาน 4G (Enable 4G) จะปรากฏเป็นเมนู เสียงและข้อมูล (Voice&Data)
 9. ตัวอย่างข้อความที่ได้รับจาก TMVH แจ้งพร้อมใช้งานบริการ 4G HD Voice
  • "คุณสามารถใช้บริการ 4G HD Voice ได้แล้วค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก http://truemoveh.truecorp.co.th/iphone/4GVoice.html"
 10. เปิดใช้งานอีกครั้งในกรณีที่เคยเปิดใช้งานมาก่อนแล้ว ในหน้า เปิดใช้งาน 4G (Enable 4G) เครื่องหมายถูกจะเลือกอยู่ที่ ข้อมูลเท่านั้น (Data only) = ปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE)
 11. เพื่อเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ให้เลือกที่ เสียงและข้อมูล (Voice&Data) เมื่อเปิดแล้วสังเกต สัญลักษณ์ตัว 4G จะหายไป = กำลังเปิดใช้งาน
 12. เมื่อพร้อมใช้งาน สัญลักษณ์ 4G จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง โดยที่เลือกใช้งาน เสียงและข้อมูล (Voice&Data) อยู่
 13. ข้อมูลตัวเครื่อง
  • Version = iOS 9.2 หรือสูงกว่า (ตัวอย่างหน้าจอคู่มือนี้สำหรับ iOS 9.3 หรือสูงกว่า)
  • Carrier = 23.1 หรือสูงกว่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก