การอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง และการเปิดอัปเดตอัตโนมัติ บน iPhone

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (iOS) บน iPhone
 1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก ทั่วไป [General]
 3. เลือก รายการ อัปเดตซอฟต์แวร์ [Software Update]
 4. แตะเปิดเมนู รายการอัปเดตอัตโนมัติ [Automatic Updates] รอระบบตรวจสอบสักครู่ หากมีเวอร์ชั่นใหม่
  จะพบเมนู ดาวน์โหลด และติดตั้ง [Download and Install] แตะปุ่มนี้เพื่อติดตั้ง

การเปิดเมนูอัปเดต (iOS) อัตโนมัติ บน iPhone
 1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก ทั่วไป [General]
 3. เลือก รายการ อัปเดตซอฟต์แวร์ [Software Update]
 4. เลือก รายการอัปเดตอัตโนมัติ [Automatic Updates]
 5. แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด ติดตั้งรายการอัปเดต iOS [Download iOS Updates]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก