การเปิดใช้งาน 5G บน iPhone

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เซลลูลาร์ [Cellular]
  3. เลือก ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ [Cellular Data Options]
  4. เลือก เสียงและข้อมูล [Voice & data]
  5. เลือก 5G อัตโนมัติ [5G Auto] หรือ 5G ตลอด [5G On]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก