การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย [Update location] บน iPhone

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เซลลูลาร์ [Cellular]
  3. เลือก เลือกเครือข่าย [Network Selection]
  4. แตะปิดเมนู อัตโนมัติ [Automatic] จากนั้นเครื่องจะค้นหาสัญญาณ และพบชื่อเครือข่ายของผู้ให้บริการต่างๆ
  5. ทดสอบเลือกสัญญาณที่ไม่ใช่ของทรู รอสักครู่ ด้านบนซ้ายมือจะปรากฏคำว่า ไม่มีบริการ [No Service] จากนั้นกลับมาเลือกผู้ให้บริการของทรูอีกครั้ง
  6. เมื่อเครื่องจับสัญญาณแล้ว จะปรากฏชื่อผู้ให้บริการขึ้นมาด้านบนซ้ายมือ โดยจะสามารถใช้งานได้ปกติ เพราะจับสัญญาณของผู้ให้บริการทรูเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก