การเลือกโหมดเครือข่าย บน HUAWEI

 1. ไปที่ ตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ [Mobile Network]
 3. เลือก ข้อมูลมือถือ [Mobile Data]
 4. เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือก โหมดเครือข่ายที่ต้องการ [Preferred network mode]
 5. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน โดย
  • LTE/WCDMA/GSM อัตโนมัติ
  • WCDMA/GSM อัตโนมัติ
  • WCAMA เท่านั้น
  • GSM เท่านั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก