การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย [Update location] บน OPPO

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ [Mobile network]
  3. กรณีใส่ 2 ซิมการ์ด เลือกซิมที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือก เครือข่าย [Carrier]
  4. แตะปิดเมนู อัตโนมัติ [Automatic] เพื่อให้เครื่องค้นหาเครือข่ายอื่นๆ รอสักครู่จะปรากฏชื่อเครือข่ายที่ค้นหาได้บริเวณนั้น เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู
  5. จากนั้นเครื่องจะแสดงข้อความ "เครือข่ายที่คุณเลือกไม่สามารถใช้งานได้" แตะ เปิด [ON] ระบบจะเปิดการเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติให้ทันที
  6. เมื่อเครื่องจับสัญญาณแล้ว จะปรากฏชื่อผู้ให้บริการขึ้นมาด้านบน โดยจะสามารถใช้งานได้ปกติ เพราะจับสัญญาณของผู้ให้บริการทรูเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก