การตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง Samsung

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การอัปเดตซอฟต์แวร์ [Software update]
  3. เลือก ดาวน์โหลดและติดตั้ง [Download and Install] และรอสักครู่ ตัวเครื่องจะตรวจสอบการอัปเดต โดยขั้นตอนนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  4. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
    • กรณีไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ : จะปรากฏข้อความ อัพเดทซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว [Your software is up to date]
    • กรณีมีเวอร์ชั่นใหม่ : จะปรากฎรายละเอียดเฟิร์มแวร์ใหม่ พร้อมขนาดข้อมูล แตะเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก