การเปิด - ปิด Data บน Samsung

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การเชื่อมต่อ [Connections]
  3. เลือก การใช้ข้อมูล [Data usage]
  4. เลือก ข้อมูลมือถือ [Mobile data] จากนั้นแตะปุ่มเมนู เพื่อ เปิด/ปิด การใช้งานอินเตอร์เน็ต

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก