การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย [Update location] บน Samsung

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การเชื่อมต่อ [Connections]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile Networks]
  4. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย [Network operators] จากนั้นแตะปิดเมนู เลือกโดยอัตโนมัติ [Select automatically] และกด ตกลง [OK]
  5. เครื่องจะค้นหาเครือข่ายอื่นๆ รอสักครู่ และจะปรากฏชื่อเครือข่ายที่ค้นหาได้บริเวณนั้น เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู
  6. จากนั้นเครื่องจะแสดงข้อความ "SIM การ์ดของคุณไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้"
  7. แตะเปิด เลือกโดยอัตโนมัติ [Select automatically] อีกครั้ง
  8. เมื่อเครื่องจับสัญญาณแล้ว จะปรากฏชื่อผู้ให้บริการขึ้นมาด้านบน โดยจะสามารถใช้งานได้ปกติ เพราะจับสัญญาณของผู้ให้บริการทรูเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก