วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ที่เครื่องไอโฟน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ที่เครื่องไอโฟน

  1. เข้าหน้าการตั้งค่า แล้วเลือกชื่อของคุณ
  2. เลือกเมนู รหัสผ่านและความปลอดภัย
  3. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
  4. ใส่รหัสผ่านเข้าเครื่อง (ตัวเลข)
  5. ใส่รหัสผ่าน Apple ID ใหม่ ทั้ง 2 บรรทัด แล้วกด เปลี่ยน
  6. เลือกหัวข้อ ลงชื่อออกจากอุปกรณ์อื่นๆ

หากต้องการสอบถามการโอนถ่ายข้อมูลเพิ่มเติม ดที่นี่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก