วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของกล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C

 1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรล
 2. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู การติดตั้ง (Installation) และกดปุ่ม OK
 3. กด ลูกศรเลื่อนลง ไปที่เมนู ระบบ (System) และกดปุ่ม OK
 4. เลือกเมนู ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product information) จากนั้นกดปุ่ม OK
 5. ที่หน้าจอ จะปรากฏข้อมูลของกล่องรับสัญญาณ ดังนี้ (Update Date 16 JANUARY 2018)
  • ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น (Software version) : V1.2.6
  • ฮาร์ดแวร์เวอร์ชั่น (Hardware version) : MBN-189-C
  • โหลดเดอร์เวอร์ชั่น (Loader version) : 4.4

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก