การตั้งค่าเดิมจากโรงงาน กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนขวา 3 ครั้ง" ไปที่เมนู ตั้งค่าติดตั้ง (Installation)
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน (Factory Default) และกดปุ่ม OK
  4. กรอกรหัสผ่าน 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)
  5. จากนั้น จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ ให้กด ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย ที่หน้าจอจะปรากฏข้อมูลให้เลือกภาษาของเมนู > เลือกภาษาที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)  จากนั้นกดปุ่ม OK
  7. หลังจากนั้นที่หน้าจอโทรทัศน์ จะทำการค้นหาช่องรายการ รอสักครู่
  8. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย หน้าจอจะกลับมารับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก