รูปและรายละเอียดของกล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10D

กล่องรับสัญญาณ : ด้านหน้า


กล่องรับสัญญาณ : ด้านหลัง


กล่องรับสัญญาณ : ด้านขวา


กล่องรับสัญญาณ : ด้านซ้าย


กล่องรับสัญญาณ : ด้านล่าง


รีโมทคอนโทรล (Remote)


สาย HDMI

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก