วิธีตั้งค่าการติดตั้งครั้งแรก กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

 1. เปิดกล่องกล่องรับสัญญาณ หน้าจอโทรทัศน์จะปรากฎ (Booting Service…Please wait…)
 2. การเปลี่ยนภาษาของเมนู เลือก ภาษาของเมนู (Menu Language) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 3. เลือกภาษาของเมนู : ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)
 4. เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 5. การค้นหาช่องรายการ (Channel Search) เลือก ค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 6. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ ดังนี้
  • ความถี่ (Frequency) เลือก 306 MHz
  • การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)
 7. หน้าจอจะทำการค้นหาช่องรายการ
 8. เมื่อค้นหาช่องรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู เริ่มรับชม (Start Service) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทร หลังจากนั้นหน้าจอโทรทัศน์ จะกลับมารับชมภาพได้ปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก