วิธีการตั้งค่าความละเอียดภาพ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C (กรณีทีวีรองรับ 4K)

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OKที่รีโมทคอนโทรล
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ความละเอียดของจอ (Display resolution) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. เลือกความละเอียดของจอภาพ (Display resolution) เป็น 4K 50Hz
  6. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อย กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  7. จากนั้นจะมีหน้าจอแจ้งเตือน “4K หากคุณเปลี่ยนความละเอียดของจอ 4K ในทีวีที่รองรับได้เพียง 1080i อาจจะทำให้ทีวีแสดงผลเป็นจอดำ” ให้เลือก ใช่ และกดปุ่ม โอเค (OK)
  8. หากหน้าจอดำ ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ กล่องจะนับเวลาและกลับมายังค่าก่อนหน้า ให้เลือกเป็น 4K 25Hz หรือลดลงไปเรื่อยๆ จนกว่าทีวีจะรองรับและแสดงผลได้ และหากอาการหน้าจอดำเกิดขึ้นแล้ว กล่องไม่ตอบสนองเกินกว่า 1 นาที ให้กดปุ่ม Power บนตัวกล่องค้างไว้ (มากกว่า 5 วินาที) ไฟเขียวจะกระพริบกดจนกว่าไฟจะหยุดกระพริบแล้วปล่อย กล่องจะรีเซ็ตกลับมาค่าโรงงาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก