วิธีการตั้งค่าความละเอียดภาพ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OKที่รีโมทคอนโทรล
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ความละเอียดของจอ (Display resolution) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. เลือกความละเอียดของจอภาพ (Display resolution) เป็น 1080i
  6. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อย กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก