วิธีการเปลี่ยนภาษาของเมนู กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม โอเค (OK)
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ภาษาของเมนู  (Menu Language) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. เลือกภาษาของเมนู (Menu Language)  ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)
  6. เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก