วิธีตรวจสอบและลบช่องรายการที่มีการตั้งเตือนไว้ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งเตือน (Reminders) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  3. จะปรากฏช่องรายการที่ทำการตั้งเตือนไว้
  4. ถ้าต้องการลบช่องรายการที่มีการตั้งเตือน : กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อยกเลิกการเตือน
  5. จะปรากฎหน้าจอ “ยกเลิกการเตือน (CANCEL REMINDER)” เลือก ลบ (Remove) และ กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก