วิธีการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

 1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
 2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OKที่รีโมทคอนโทรล
 3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OKที่รีโมทคอนโทรล
 4. จากนั้นกดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 5. เลือกหัวข้อ ตั้งค่าใหม่ (Reset) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 6. ป้อนรหัส PIN (Enter PIN-Code) ใส่ 0000 (ตัวเลขศูนย์ 4 ตัว)
 7. จะปรากฎหน้าจอการค้นหา
 8. กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู ค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 9. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ ดังนี้
  • ความถี่ (Frequency) เลือก 306 MHz
  • การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)
 10. เลือก การค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม โอเค (OK)
 11. หน้าจอจะทำการค้นหาช่องรายการ
 12. เมื่อค้นหาช่องรายการเรียบร้อยแล้ว กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู เริ่มรับชม (Start Service) และกดปุ่ม โอเค (OK)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก