วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง)
  3. เลือก เครือข่าย (Network) แล้วกดปุ่ม OK
  4. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังหัวข้อ อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หากมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับ Router ไว้ จะพบข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected) พร้อมกับแสดง IP Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก