วิธีเพิ่ม App ไปยังเมนูหลัก กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) แล้วกดปุ่ม OK
  3. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังแถวแอปพลิเคชั่น และกดปุ่มทิศทางขวา ไปยังเมนูบวก + แล้วกดปุ่ม OK
  4. เลือก App ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มทิศทางขึ้นและเลือก เพิ่มไปที่หน้าหลัก (Add to Home Screen) จากนั้นจะพบ App ที่เลือกไว้อยู่ที่หน้าหลักแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก