ขั้นตอนการใช้รหัส Promotion Code บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

 1. หลังจากขั้นตอนการ Login TrueID แล้ว จะพบหน้าตั้งค่าการใช้รหัส Promotion Code โดยมีตัวเลือกดังนี้
 2. เลือกใช้รหัสทันที
  • เลือกที่ ใช้รหัส (Use code) แล้วกดปุ่ม OK ระบบจะทำการผูก Promotion Code ให้กับ TrueID ที่ Login ไว้
  • จากนั้นจะพบหน้าจอแสดงชื่อบัญชีทรูไอดีที่ Login อยู่ พร้อมกับรหัส Promotion Code ให้ใช้ปุ่มทิศทาง เลื่อนไปยังเครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก เปิด (Get it) แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นจะดำเนินตามขั้นตอนการติดตั้งครั้งแรกต่อไป
 3. เลือกใช้รหัสภายหลัง
  • เลือก ไม่ใช้ตอนนี้ (Not now) ระบบจะข้ามไปยังขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป
  • จะสามารถกดใช้รหัสในภายหลังได้ หลังสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดไปแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  • ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง)
  • เลือกเมนูทรูไอดี (TrueID) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือกเมนู รหัสโปรโมชั่น (Promotion Code) แล้วกดปุ่ม OK
  • จะพบหน้าจอให้เลือกใช้รหัสโปรโมชั่น เลือกที่ ใช้รหัส (Use code) แล้วกดปุ่ม OK ระบบจะทำการผูก Promotion Code ให้กับ TrueID ที่ Login ไว้
  • จากนั้นจะพบหน้าจอแสดงชื่อบัญชีทรูไอดีที่ Login อยู่ พร้อมกับรหัส Promotion Code ให้ใช้ปุ่มทิศทาง เลื่อนไปยังเครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก เปิด (Get it) แล้วกดปุ่ม OK ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
  • จากนั้นหน้าจอจะกลับไปยังรายการทีวีที่รับชมอยู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก