วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

การปิด - เปิด แบบ standby Mode

 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรล 1 ครั้ง เพื่อปิด ให้อยู่ในโหมด Standby (เครื่องจะไม่ Shutdown)
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และรับชมได้ทันที

การปิด - เปิดแบบ Shut Down (ด้วยรีโมทคอนโทรล)

 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ ที่หน้าจะพบ Popup ให้เลือก ปิดเครื่อง
 • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down)
 • กดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อเปิดเครื่อง หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การปิด - เปิด ด้วยปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง

 • กดปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง 1 ครั้งเพื่อปิด
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และหน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การรีสตาร์ทเครื่อง

 • การรีสตาร์ทผ่านรีโมทคอนโทรล
  • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ จะพบ Popup ให้เลือก รีสตาร์ท (Restart)
  • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down)
  • หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่
 • การรีสตาร์ทผ่านเมนูที่หน้าจอ
  • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  • ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง)
  • เลือกเมนู เกี่ยวกับ (About) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือกเมนู รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK
  • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า ปิดเครื่อง (Shutting down)
  • หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การตั้งค่าคืนค่าโรงงาน (ตั้งค่าโรงงาน)

 • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 • ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง)
 • เลือกเมนู ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต (Storage & Reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือกเมนู รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก ลบทุกอย่าง (Erase Everything)  แล้วกดปุ่ม OK
 • หน้าจอจะแจ้งว่า รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
 • จากนั้นจะเครื่อง Reboot และกลับไปสู่หน้าจอการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก