VDO วิธีการแก้ไขกล่องทรูดิจิตอลเอชดี ดูไม่ได้เบื้องต้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก