วิธีใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

 • ปุ่ม Guide (Guide button)
  • กดปุ่ม Guide จะพบหน้าผังรายการทีวีทั้งหมด
 • ปุ่ม Power (Power button)
  • กด 1 ครั้ง จะเป็นการ ปิด/เปิด เครื่องในโหมด Standby
 • ปุ่ม Movie (Movie button)
  • กดปุ่ม Movie จะพบหน้าของภาพยนต์ทั้งหมด แบ่งตามหมวดหมู่ด้านซ้ายมือ
 • ปุ่ม LiveTV (LiveTV button)
  • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้ว กดปุ่มทิศทางขึ้น จะเป็นทางลัดไปสู่หน้า Movie
  • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้ว กดปุ่มทิศทางลง 2 ครั้ง จะเป็นการแนะนำรายการประเภทเดียวกันกับที่ชมอยู่ และช่องรายการโปรด (จะมีรูปดาวติดอยู่มุมขวา)
  • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้ว กดปุ่มทิศทางซ้าย จะเป็นทางลัดไปสู่ หน้าจอผังรายการ (Guide)
  • ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้ว กดปุ่มทิศทางขวา จะเป็นทางลัดไปสู่หน้าจอ รายการที่ชมค้างไว้ (Continue watching) และ รายการที่ตั้งบันทึกเพื่อรับชมภายหลัง (Saved to watch later)
 • ปุ่ม Voice Search (Voice Search button)
  • รับคำสั่งเสียงโดยอ้างอิงจากภาษาเมนู เช่น เมนูภาษาไทย : ผลของคำที่ค้นหาจะเป็นภาษาไทย, เมนูภาษาอังกฤษ : ผลของคำที่ค้นหาจะเป็นภาษาอังกฤษ
 • ปุ่ม Home (Home button)
  • เป็นทางลัดไปสู่หน้าต่างหลักของการทำงานบนระบบ Android แต่จะเป็นธีมในแบบของทรู โดยรวมเอาฟังก์ชั่นต่างๆ ไว้ด้วยกันเช่น Login TrueID, เมนูตั้งค่าระบบ Android, ภาพยนตร์, ซีรีย์ เป็นต้น
 • ปุ่ม Vol (Vol button)
  • ปุ่มสำหรับปรับระดับเสียง
 • ปุ่ม CH (CH button)
  • ปุ่มสำหรับเปลี่ยนช่องรายการทีวี โดยการแสดงลำดับช่องรายการบนจอ จะเรียงตั้งแต่น้อยไปมาก
  • หากกดปุ่มขึ้น จะเห็นตำแหน่งช่องที่เลือกเลื่อนลงไปเรื่อย ในทางกลับกัน หากกดปุ่มลง จะเห็นตำแหน่งช่องรายการที่เลือกเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ
 • ปุ่ม Play/Pause (Play/Pause button)
  • ใช้หยุดรายการชั่วคราว (time shift) สำหรับการชมทีวี และภาพยนตร์
 • ปุ่ม Mute (Mute button)
  • ใช้สำหรับตัดเสียงขณะรับชม
 • เมนูลัดเข้าหน้าการตั้งค่า
  • กดเลข 0 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะพบหน้าจอการตั้งค่า สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า ได้โดยไม่ต้องเข้าเมนู Home

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก