การจัดการอุปกรณ์รับชม ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้ กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วย กดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที
  3. เลือกเมนู จัดการอุปกรณ์รับชม (Manage your devices) แล้วกดปุ่ม OK
  4. จะพบรายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ TrueID เดียวกันทั้งหมด หากต้องการลบ ให้เลือกที่อุปกรณ์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม OK
  5. จากนั้นเลือก ใช่ (Yes) แล้วกดปุ่ม OK หลังจากลบแล้วจะพบข้อความด้านล่างแจ้งว่าได้ลบอุปกรณ์นั้นไปแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก