วิธีแก้ไขปัญหาปิดกล่อง TrueID TV แล้วทีวีปิดตาม กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้ กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วย กดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (Settings) หรือกดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที
  3. เลื่อนลงไปที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  4. เลื่อนลงไปที่ Advance options และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  5. เลื่อนลงไปที่ HDMI CEC ให้ปิด จากนั้นกดปิดสวิทซ์ที่หลังกล่อง และเปิดใหม่ และทดสอบกด Power ที่รีโมทดูว่าทีวียังปิดตามหรือไม่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก